Hoa Kỳ (Mỹ)Tồn kho dầu thô Oklahoma Cushing từ EIA tuần trước (vạn thùng)(đến 0818)
Tần số phát hành:Một tuầnTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-08-23 22:30:00
Giá công bố
-313.3
Giá trước đó
-83.7
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08-18
Ngày phát hành tiếp theo
2023-08-30 22:30:00
Diễn giải chỉ số
--
Giải thích tần số
Báo cáo tuần, công bố số liệu đến thứ Sáu tuần trước vào thứ Tư hàng tuần (nếu tuần đó nhằm vào ngày nghỉ lễ ở Hoa Kỳ, công bố sẽ bị hoãn lại một ngày)
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Dầu thô giảm giá;Ngược lại Dầu thô tăng giá
để
Không có dữ liệu