Hoa Kỳ (Mỹ)Tỷ lệ sử dụng thiết bị tại nhà máy lọc dầu EIA tuần trước (đến 0818)
Tần số phát hành:Một tuầnTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-08-23 22:30:00
Giá công bố
94.5%
Giá trước đó
94.7%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
95.1%
Ảnh hưởng
Dầu thô giảm giá
Thời gian dữ liệu
2023-08-18
Ngày phát hành tiếp theo
2023-08-30 22:30:00
Diễn giải chỉ số
Tỷ lệ sử dụng thiết bị tại nhà máy lọc dầu EIA, được Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) trực thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ công bố định kỳ hàng tuần, theo dõi việc sử dụng thiết lọc dầu của Hoa Kỳ vào tuần trước. Việc sử dụng thiết bị ảnh hưởng đến sản lượng của các sản phẩm dầu mỏ và có ảnh hưởng đến lạm phát cũng như các sức lực kinh tế khác, vì vậy dữ liệu này được quan tâm rộng rãi.
Giải thích tần số
Báo cáo tuần, công bố số liệu đến thứ Sáu tuần trước vào thứ Tư hàng tuần (nếu tuần đó nhằm vào ngày nghỉ lễ ở Hoa Kỳ, công bố sẽ bị hoãn lại một ngày)
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Dầu thô tăng giá;Ngược lại Dầu thô giảm giá
để
Không có dữ liệu