Hoa Kỳ (Mỹ)Thay đổi tồn kho khí đốt tự nhiên EIA tuần trước (trăm triệu feet khối) (đến 0818)
Tần số phát hành:Một tuầnTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-08-24 22:30:00
Giá công bố
180
Giá trước đó
350
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Dầu thô giảm giá
Thời gian dữ liệu
2023-08-18
Ngày phát hành tiếp theo
2023-08-31 22:30:00
Diễn giải chỉ số
Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ công bố, số liệu biến đổi tồn kho khí đốt tự nhiên được ước tính bằng cách sử dụng dữ liệu khảo sát hàng tháng của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ và dữ liệu khảo sát hàng tuần của Hiệp hội Khí đốt Hoa Kỳ.
Giải thích tần số
Báo cáo tuần, công bố số liệu một ngày sau khi dữ liệu tồn kho dầu thô hàng tuần được công bố (thường là thứ Năm)
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Dầu thô tăng giá;Ngược lại Dầu thô giảm giá
để
Không có dữ liệu