Vương quốc AnhChênh lệch kỳ vọng giá công nghiệp CBI tháng 8
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-08-22 18:00:00
Giá công bố
8
Giá trước đó
18
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Bảng Anh giảm giá
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-09-22 18:00:00
Diễn giải chỉ số
Liên đoàn Công nghiệp Anh công bố, Khảo sát Xu hướng Công nghiệp CBI là khảo sát các giám đốc điều hành cấp cao trong ngành sản xuất dựa trên sản lượng, xuất khẩu, giá cả, chi phí, ý định đầu tư, môi trường kinh doanh và sử dụng năng lực, Quan điểm đại diện về xu hướng phát triển trong quá khứ và tương lai .
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng này vào tuần giữa và tuần cuối mỗi tháng
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Bảng Anh tăng giá;Ngược lại Bảng Anh giảm giá
để
Không có dữ liệu