Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số hoạt động cho vay thế chấp MBA tuần trước (đến 0915)
Tần số phát hành:Một tuầnTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-20 19:00:00
Giá công bố
192.1
Giá trước đó
182.2
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09-15
Ngày phát hành tiếp theo
2023-09-27 19:00:00
Diễn giải chỉ số
Hiệp hội Ngân hàng cho vay thế chấp Hoa Kỳ công bố, chỉ số này đánh giá số lượng đơn đăng ký các loại vay thế chấp khác nhau. Nó được coi là một chỉ số dẫn đầu để đánh giá thị trường nhà ở Mỹ. Sự gia tăng số lượng đơn xin vay thế chấp có nghĩa là thị trường nhà ở lành mạnh, từ đó thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ tăng tốc. Do đó, nếu dữ liệu được công bố cao hơn dự kiến, đồng USD sẽ tăng giá và nếu thấp hơn dự kiến thì đồng USD sẽ giảm giá.
Giải thích tần số
Báo cáo tuần, công bố số liệu đến thứ Sáu tuần trước vào thứ Tư hàng tuần
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu