khu vực đồng EuroSản lượng xây dựng sau khi điều chỉnh theo quý tháng 7 (tỷ lệ hàng tháng)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-20 17:00:00
Giá công bố
0.8%
Giá trước đó
-1.0%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-07
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-18 17:00:00
Diễn giải chỉ số
Cục thống kê liên minh Châu Âu công bố, sản lượng xây dựng là chỉ kết quả cuối cùng của hoạt động hàng tháng trong ngành xây dựng ở khu vực đồng Euro, dữ liệu có thể giúp làm rõ sự phát triển cơ cấu của nền kinh tế. Dữ liệu tăng cho thấy ngành xây dựng đang hoạt động tốt, điều này có lợi cho việc mở rộng kinh tế và tốt cho đồng euro, ngược lại sẽ bất lợi cho đồng Euro.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước từ ngày 17 đến ngày 19 hàng tháng
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu