Đài Loan Trung QuốcĐơn đặt hàng xuất khẩu tháng 8 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-20 16:00:00
Giá công bố
-15.7%
Giá trước đó
-12.0%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
-10.5%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-20 16:00:00
Diễn giải chỉ số
Bộ kinh tế Đài Loan công bố, Đơn đặt hàng nhà máy, dự theo xu hướng dữ liệu trong nước của các đơn đặt hàng mới, lô hàng, đơn đặt hàng chưa vận chuyển và tồn kho. So với các chỉ số kinh tế khác, dữ liệu này không được theo dõi rộng rãi. Dữ liệu được công bố cùng lúc với việc điều chỉnh đơn hàng hàng bền, về sau được thị trường chú ý hơn, chiếm hơn một nửa trọng lượng đơn đặt hàng của nhà máy.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào tuần giữa và tuần cuối mỗi tháng
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu