Vương quốc AnhChỉ số giá bán lẻ cốt lõi tháng 8 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-20 14:00:00
Giá công bố
7.8%
Giá trước đó
7.9%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
8.1%
Ảnh hưởng
Bảng Anh giảm giá
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-18 14:00:00
Diễn giải chỉ số
Cục Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh công bố, chỉ số giá bán lẻ cốt lõi là chỉ 1 số tương đối phản ánh xu hướng và mức độ thay đổi của giá bán lẻ hàng hóa trong một khoảng thời gian nhất định, những thay đổi về giá lương thực và năng lượng bị loại bỏ từ chỉ số giá bán lẻ để hình thành “chỉ số giá bán lẻ cốt lõi”. Nếu chỉ số này tiếp tục tăng, nó sẽ gây áp lực lên lạm phát hoặc buộc ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất, điều này có lợi cho đồng bảng Anh. Ngược lại, nếu dữ liệu thấp hơn dự kiến, bảng Anh sẽ giảm giá.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào tuần thứ 3 của ngày thứ Ba hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Bảng Anh tăng giá;Ngược lại Bảng Anh giảm giá
để
Không có dữ liệu