Vương quốc AnhChỉ số giá tiêu dùng tháng 8 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-20 14:00:00
Giá công bố
6.7%
Giá trước đó
6.8%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
7.0%
Ảnh hưởng
Bảng Anh giảm giá
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-18 14:00:00
Diễn giải chỉ số
Cục thống kê Quốc gia Vương Quốc Anh công bố, Chỉ số giá tiêu dùng là để đo lường về sự thay đổi giá cả của một giỏ hàng hóa và dịch vụ mà các hộ gia đình bình thường ở nước Anh có thể mua. CPI là thước đo lạm phát quan trọng, phản ánh suy giảm sức mua hàng của Bảng Anh, nghĩa là mỗi Bảng Anh mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn. Nếu dữ liệu tăng có nghĩa là Ngân hàng Trung ương Anh có thể tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, từ đó Bảng Anh sẽ tăng giá, ngược lại, nếu số liệu giảm sẽ bất lợi cho Bảng Anh
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào tuần thứ 3 của ngày thứ Ba hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Bảng Anh tăng giá;Ngược lại Bảng Anh giảm giá
để
Không có dữ liệu