Vương quốc AnhChỉ số giá đầu vào của nhà sản xuất chưa điều chỉnh theo quý tháng 8 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-20 14:00:00
Giá công bố
-2.3%
Giá trước đó
-3.3%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
-2.7%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-18 14:00:00
Diễn giải chỉ số
Cục thống kê quốc gia Vương quốc Anh công bố, phản ánh biến động giá của nguyên liệu thô và năng lượng cần thiết cho sản xuất của các nhà sản xuất Anh, là một trong những dữ liệu chuỗi chỉ số giá sản xuất (PPI) của Anh. Mức giá này không chỉ giới hạn ở giá nguyên vật liệu để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng mà còn bao gồm giá thành cần thiết cho hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Nó là một chỉ số quan trọng để đo áp lực lạm phát hàng hóa. Nếu chỉ số này cao, sẽ có lợi cho bảng Anh, nếu dữ liệu thấp hơn dự kiến sẽ bất lợi cho bảng Anh.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào tuần thứ 2 của ngày thứ Sáu hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Bảng Anh tăng giá;Ngược lại Bảng Anh giảm giá
để
Không có dữ liệu