Vương quốc AnhChỉ số giá đầu ra của nhà sản xuất cốt lõi chưa điều chỉnh theo quý tháng 8 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-20 14:00:00
Giá công bố
-0.4%
Giá trước đó
-0.8%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
-0.6%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-18 14:00:00
Diễn giải chỉ số
Cục thống kê quốc gia Vương quốc Anh công bố, Chỉ số giá đầu ra của nhà sản xuất là phản ánh sự thay đổi giá bán hàng hóa sau khi các nhà sản xuất ở Anh chấp nhận đơn đặt hàng, là một trong chuỗi dữ liệu về chỉ số giá sản xuất (PPI) của Anh. Giá chưa bao gồm VAT và có tính đến các khoản chiết khấu, nhưng không bao gồm các chi phí có thể thu hồi như chi phí nguyên vật liệu, tiền lương và tỷ suất lợi nhuận. Thông thường, chi phí sản xuất tăng sẽ được chuyển cho người tiêu dùng với giá bán lẻ cao hơn. Vì vậy, nếu chỉ số cao sẽ làm tăng bảng Anh, nếu dữ liệu thấp sẽ làm giảm bảng Anh.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào tuần thứ 2 của ngày thứ Sáu hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Bảng Anh tăng giá;Ngược lại Bảng Anh giảm giá
để
Không có dữ liệu