Vương quốc AnhChỉ số giá tiêu dùng cốt lõi tháng 8 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-20 14:00:00
Giá công bố
6.2%
Giá trước đó
6.9%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
6.8%
Ảnh hưởng
Bảng Anh giảm giá
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-18 14:00:00
Diễn giải chỉ số
Cục Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh công bố, chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi là sự đánh giá những biến đổi về giá của giỏ hàng hóa và dịch vụ mà một hộ gia đình trung bình ở Anh có thể mua, không bao gồm thực phẩm và năng lượng. Sau khi trừ đi hai thành phần dễ biến động nhất là lương thực và năng lượng, nó có thể phản ánh trung thực hơn những thay đổi của giá tiêu dùng. Chỉ số giá tiêu dùng là chỉ số thước đo chính của lạm phát. Nếu chỉ số này cao sẽ có lợi cho bảng Anh, ngược lại, nếu dữ liệu thấp hơn dự kiến sẽ bất lợi cho bảng Anh.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào tuần thứ 3 của ngày thứ Ba hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Bảng Anh tăng giá;Ngược lại Bảng Anh giảm giá
để
Không có dữ liệu