ĐứcChỉ số giá sản xuất tháng 8 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-20 14:00:00
Giá công bố
-12.6%
Giá trước đó
-6.0%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
-12.6%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-20 14:00:00
Diễn giải chỉ số
Cục Thống kê Liên bang Đức công bố, chỉ số giá sản xuất là để đánh giá sự thay đổi giá của các nhà sản xuất hàng hóa trong các giai đoạn khác nhau trên thị trường ban đầu ở Đức. Chỉ số giá sản xuất là một chỉ số thước đo quan trọng về áp lực lạm phát hàng hóa. Nếu chỉ số này cao, sẽ tích cực đối với đồng Euro và nếu dữ liệu thấp hơn dự kiến, sẽ tiêu cực đối với đồng Euro.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào khoảng ngày 20 hàng tháng
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đồng Euro tăng giá;Ngược lại Đồng Euro giảm giá
để
Không có dữ liệu