ÚcChỉ số dẫn đầu của Tây Thái Bình Dương tháng 8 (tỷ lệ hàng tháng)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-20 09:00:00
Giá công bố
-0.04%
Giá trước đó
-0.03%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-18 07:30:00
Diễn giải chỉ số
Đại học Tây Thái Bình Dương Melbourne công bố, số liệu này là 9 biến lượng để theo dõi mức độ hoạt động của nền kinh tế Úc, nếu dữ liệu được công bố tốt hơn dự kiến thì sẽ tốt cho đồng đô la Úc, ngược lại, nếu dữ liệu thấp hơn dự kiến , sẽ bất lợi đối với đồng đô la Úc.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào giữa và cuối tháng
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la Úc tăng giá;Ngược lại Đô la Úc giảm giá
để
Không có dữ liệu