Nhật BảnNhập khẩu hàng hóa tháng 8 (tỷ lệ hàng năm) (hải quan)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-20 07:50:00
Giá công bố
-17.8%
Giá trước đó
-13.5%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
-19.4%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-19 07:50:00
Diễn giải chỉ số
Hải quan Nhật Bản công bố, nhập khẩu là bất kỳ hàng hóa hoặc hàng tiêu dùng nào được vận chuyển từ nơi khác (nơi sản xuất) đến khu vực địa phương bằng tàu hoặc các phương tiện vận tải khác, chủ yếu cho mục đích thương mại và bán hàng. Hàng hóa hoặc dịch vụ nhập khẩu được cung cấp bởi các nhà sản xuất nước ngoài cho người tiêu dùng địa phương.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào mỗi cuối tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Yên Nhật tăng giá;Ngược lại Yên Nhật giảm giá
để
Không có dữ liệu