Nhật BảnXuất khẩu hàng hóa tháng 8 (tỷ lệ hàng năm) (Hải quan)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-20 07:50:00
Giá công bố
-0.8%
Giá trước đó
-0.3%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
-1.7%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-19 07:50:00
Diễn giải chỉ số
Hải quan Nhật Bản công bố, xuất khẩu là chỉ bất kỳ hàng hóa vật phẩm hoặc hàng tiêu dùng… ra khỏi nơi sản xuất (xuất ngoại) bằng đường biển, đường bộ hoặc đường hàng không và được vận chuyển đến mọi nơi trên thế giới. Xuất khẩu chủ yếu là hoạt động thương mại và mua bán. Ngoài xuất khẩu hàng hóa, còn có dịch vụ xuất khẩu, nghĩa là xuất khẩu dịch vụ do các nhà sản xuất trong nước cung cấp cho khách hàng hoặc người tiêu dùng nước ngoài, như giáo dục đại học, chuyển giao công nghệ, giải trí hình ảnh, đầu tư quỹ, bảo hiểm nhân thọ…
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào mỗi cuối tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Yên Nhật tăng giá;Ngược lại Yên Nhật giảm giá
để
Không có dữ liệu