Nhật BảnCán cân thương mại hàng hóa chưa điều chỉnh theo quý tháng 8 (tỷ Yên) (hải quan)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-20 07:50:00
Giá công bố
-930.5
Giá trước đó
-78.7
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
-66.3
Giá dự đoán
-659.1
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-19 07:50:00
Diễn giải chỉ số
Hải quan Nhật Bản công bố, Cán cân thương mại đề cập đến sự chênh lệch xuất nhập khẩu của tất cả hàng hóa và dịch vụ của Nhật Bản. Khi xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu gọi là thặng dư thương mại, nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu gọi là thâm hụt thương mại. Nhật Bản là một mô hình kinh tế xuất khẩu, nền kinh tế Nhật Bản phụ thuộc rất nhiều vào thặng dư thương mại. Sự kiện kinh tế này sẽ có ảnh hưởng nhất định đến đồng Yên. Nếu thương mại xuất khẩu của Nhật Bản thịnh vượng, có nghĩa là thặng dư thương mại đang tăng trưởng vững chắc, đồng yên sẽ tăng giá, và ngược lại sẽ bất lợi cho đồng Yên.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào mỗi cuối tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Yên Nhật tăng giá;Ngược lại Yên Nhật giảm giá
để
Không có dữ liệu