Hàn QuốcChỉ số giá nhà sản xuất tháng 8 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-20 05:00:00
Giá công bố
1.0%
Giá trước đó
-0.2%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-24 05:00:00
Diễn giải chỉ số
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc công bố, chỉ số giá sản xuất là để đánh giá sự thay đổi giá của các nhà sản xuất hàng hóa trong các giai đoạn khác nhau trên thị trường ban đầu. Chỉ số giá sản xuất là một chỉ số thước đo quan trọng về áp lực lạm phát hàng hóa.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào đầu tháng mỗi tháng
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu