Na UyLãi suất chính sách quan trọng
Tần số phát hành:Một tuầnTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-08-17 16:00:00
Giá công bố
4%
Giá trước đó
3.75%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08-17
Ngày phát hành tiếp theo
2023-09-21 16:00:00
Diễn giải chỉ số
--
Giải thích tần số
--
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu