Hồng Kông Trung QuốcCán cân thương mại tháng 7 (tỷ đô la Hồng Kông)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-08-24 16:30:00
Giá công bố
-30.0
Giá trước đó
-56.6
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
-41.3
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-07
Ngày phát hành tiếp theo
2023-09-26 16:30:00
Diễn giải chỉ số
Cục thống kê Hồng Kông công bố, Cán cân thương mại (Balance of trade) là chênh lệch giữa tổng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia trong một khoảng thời gian cụ thể, phản ánh dữ liệu về mối quan hệ giữa nhập khẩu và xuất khẩu của quốc gia đó. Nếu xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, dữ liệu là dương, thường được gọi là thặng dư thương mại (thặng dư); ngược lại, nó trở thành thâm hụt thương mại (thâm hụt).Cán cân thương mại đôi khi được chia nhỏ thành cán cân thương mại hàng hoá và tài cán cân thương mại dịch vụ.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào cuối mỗi tháng
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu