Hoa Kỳ (Mỹ)Giá ban đầu Tổng số giấy phép xây dựng tháng 8 (nghìn hộ)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-19 20:30:00
Giá công bố
1543
Giá trước đó
1443
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
1440
Ảnh hưởng
Đô la Mỹ tăng giá
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-18 20:30:00
Diễn giải chỉ số
Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố giấy phép xây dựng chỉ là giấy phép bằng văn bản mà các nhà thầu xây dựng nhận từ chính quyền địa phương trước khi bắt đầu công trình. có thể biết được số lượng công trình xây dựng dự định sẽ bắt đầu ở đâu. Tuy nhiên, vì không phải tất cả các khu vực ở Mỹ đều yêu cầu giấy phép xây dựng nên dữ liệu chỉ bao gồm những khu vực yêu cầu giấy phép. Số liệu cho thấy số dự án khởi công ngay trong tháng được cấp phép chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số dự án được cấp phép, hầu hết các dự án sẽ khởi công sau vài tháng kể từ khi được cấp phép và phần lớn sẽ khởi công trong vòng 3 tháng. Do đó, số liệu giấy phép xây dựng không phản ánh số lượng khởi công xây dựng thực tế trong thời gian công bố, mà là một chỉ số kinh tế dẫn đầu. Số lượng giấy phép xây dựng tăng càng nhanh thì đồng USD sẽ càng được nâng đỡ .
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu của tháng trước vào khoảng ngày 17 hàng tháng, sẽ công bố cùng thời điểm với khởi công xây nhà mới.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la Mỹ tăng giá;Ngược lại Đô la Mỹ giảm giá
để
Không có dữ liệu