khu vực đồng EuroGiá cuối cùng Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-19 17:00:00
Giá công bố
5.2%
Giá trước đó
5.3%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
5.3%
Ảnh hưởng
Đồng Euro giảm giá
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-18 17:00:00
Diễn giải chỉ số
--
Giải thích tần số
--
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế nhỏ hơn giá trị dự kiến Đồng Euro giảm giá
để
Không có dữ liệu