khu vực đồng EuroGiá cuối cùng Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi tháng 8 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-19 17:00:00
Giá công bố
6.2%
Giá trước đó
6.2%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-18 17:00:00
Diễn giải chỉ số
Cục thống kê Liên minh Châu Âu công bố, chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi là sự đánh giá những biế đổi về giá của một giỏ hàng hóa và dịch vụ mà các hộ gia đình bình thường ở khu vực đồng Euro có thể mua, không bao gồm các thành phần dễ biến động nhất do ảnh hưởng theo quý, chẳng hạn như thực phẩm và năng lượng. Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi là một chỉ báo chính về những thay đổi trong xu hướng lạm phát và sức mua của đồng Euro. Nếu dữ liệu tăng lên, điều đó có nghĩa là Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, điều này sẽ tốt cho đồng Euro, ngược lại, dữ liệu giảm sẽ bất lợi cho đồng Euro.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào khoảng ngày 15 hàng tháng
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đồng Euro tăng giá;Ngược lại Đồng Euro giảm giá
để
Không có dữ liệu