khu vực đồng EuroTài khoản vãng lai chưa điều chỉnh theo quý tháng 7 (tỷ Euro)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-19 16:00:00
Giá công bố
26.85
Giá trước đó
36.77
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Đồng Euro giảm giá
Thời gian dữ liệu
2023-07
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-19 16:00:00
Diễn giải chỉ số
Cục thống kê Liên minh Châu Âu công bố, Cán cân vãng lai đề cập đến dòng tiền vào và ra từ hàng hóa, dịch vụ lao động xuất nhập khẩu và đầu tư giữa trong nước và nước ngoài. Tài khoản vãng lai chủ yếu bao gồm cán cân thương mại hàng hóa, nghĩa là xuất nhập khẩu hàng hóa hữu hình và cán cân thương mại dịch vụ, nghĩa là trao đổi các dịch vụ khác nhau như du lịch, ngân hàng và bảo hiểm. Tài khoản vãng lai không bao gồm các khoản cho vay và đầu tư dài hạn, đây chỉ là các hạng mục tài khoản vốn. Thặng dư tài khoản vãng lai có nghĩa là dòng vốn chảy vào khu vực đồng euro vượt quá dòng tiền chảy ra, và thâm hụt tài khoản vãng lai có nghĩa là dòng vốn chảy ra từ khu vực đồng euro vượt quá dòng vốn chảy vào. Nếu dữ liệu tốt hơn mong đợi, mang lại lợi ích cho đồng Euro, ngược lại, nếu dữ liệu thấp hơn mong đợi, sẽ bất lợi cho đồng Euro.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào khoảng ngày 18 hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đồng Euro tăng giá;Ngược lại Đồng Euro giảm giá
để
Không có dữ liệu