Thụy sĩNhập khẩu thực tế sau khi điều chỉnh theo quý tháng 8 (tỷ lệ hàng tháng)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-19 14:00:00
Giá công bố
1.50%
Giá trước đó
-1.80%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-19 14:00:00
Diễn giải chỉ số
Số liệu này đo lường sự thay đổi phần trăm về giá trị thương mại nhập khẩu so với tháng trước.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào khoảng ngày 21 hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế nhỏ hơn giá trị dự kiến Franc giảm giá
để
Không có dữ liệu