Thụy sĩCán cân thương mại tháng 8 (Tỷ Franc)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-19 14:00:00
Giá công bố
4.054
Giá trước đó
3.129
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Franc tăng giá
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-19 14:00:00
Diễn giải chỉ số
Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ công bố, cán cân thương mại là chênh lệch giữa tổng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia trong một khoảng thời gian cụ thể, phản ánh dữ liệu về mối quan hệ giữa nhập khẩu và xuất khẩu của quốc gia đó. Nếu xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, dữ liệu là dương, thường được gọi là thặng dư thương mại (thặng dư); ngược lại, nó trở thành thâm hụt thương mại (thâm hụt). Cán cân thương mại đôi khi được chia nhỏ thành cán cân thương mại hàng hoá và tài cán cân thương mại dịch vụ. Nếu dữ liệu này tốt hơn dự báo thì có lợi cho đồng Franc Thụy Sĩ, ngược lại nếu không tốt hơn dự báo thì bất lợi cho đồng Franc Thụy Sĩ.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào khoảng ngày 21 hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Franc tăng giá;Ngược lại Franc giảm giá
để
Không có dữ liệu