Thụy sĩXuất khẩu thực tế sau khi điều chỉnh theo quý tháng 8 (tỷ lệ hàng tháng)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-19 14:00:00
Giá công bố
5.90%
Giá trước đó
-4.00%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-19 14:00:00
Diễn giải chỉ số
Nhu cầu xuất khẩu và nhu cầu tiền tệ có liên quan trực tiếp, vì khách hàng nước ngoài cần mua tiền tệ của nước xuất khẩu để thanh toán hàng hóa, nhu cầu xuất khẩu cũng ảnh hưởng đến sản lượng và giá cả sản xuất trong nước.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào khoảng ngày 21 hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế nhỏ hơn giá trị dự kiến Franc giảm giá
để
Không có dữ liệu