Hoa Kỳ (Mỹ)Dòng vốn ròng quốc tế tháng 7 (trăm triệu USD)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-19 04:00:00
Giá công bố
1406
Giá trước đó
1478
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Đô la Mỹ giảm giá
Thời gian dữ liệu
2023-07
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-19 04:00:00
Diễn giải chỉ số
Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố, dữ liệu vốn lưu động quốc tế, được tắt là TIC, là chỉ việc chuyển vốn từ một quốc gia hoặc khu vực này sang một quốc gia hoặc khu vực khác. Dòng vốn vào ròng của Hoa Kỳ chủ yếu đề cập đến dòng vốn ròng của các nhà đầu tư nước ngoài từ việc mua trái phiếu kho bạc, cổ phiếu và các loại chứng khoán khác của Hoa Kỳ. Đây cũng là một trong những sự kiện được quan tâm chặt chẽ nhất của những người tham gia thị trường, vì dữ liệu về dòng vốn quốc tế phản ánh gần đúng khả năng trang trải thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ. Dữ liệu có thể phản ánh tốt nhu cầu của thị trường đối với đô la Mỹ. Do đó, nếu dữ liệu được công bố cao hơn dự kiến, điều đó sẽ tốt cho đồng USD, ngược lại, sẽ không tốt cho đồng USD.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu của tháng trước vào khoảng ngày 15 hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la Mỹ tăng giá;Ngược lại Đô la Mỹ giảm giá
để
Không có dữ liệu