Hoa Kỳ (Mỹ)Doanh thu thuần xuất khẩu bắp ngô tuần trước (nghìn tấn)(đến 0803)
Tần số phát hành:Một tuầnTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-08-10 20:30:00
Giá công bố
478.4
Giá trước đó
626.2
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08-03
Ngày phát hành tiếp theo
2023-08-17 20:30:00
Diễn giải chỉ số
Chỉ báo được bộ nông nghiệp Hoa Kỳ phát hành vào tối thứ Năm hàng tuần, dữ liệu doanh số hàng tuần của tất cả các loại nông sản xuất khẩu ra thế giới tính đến tuần trước.
Giải thích tần số
Báo cáo tuần, công bố số liệu đến thứ Năm tuần trước vào mỗi tối thứ Năm, lúc 9:30 theo giờ mùa đông và 8:30 theo giờ mùa hè. Việc phát hành sẽ bị hoãn lại trong trường hợp ngày lễ hoặc sự kiện đặc biệt.
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu