Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ Số Giá Nhà NAHB tháng 9
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-18 22:00:00
Giá công bố
45
Giá trước đó
50
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
50
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-17 22:00:00
Diễn giải chỉ số
Hiệp Hội Chủ Thầu Xây Dựng Nhà Quốc Gia công bố, Chỉ số thị trường nhà ở NAHB đánh giá doanh số bán nhà , niềm tin của người xây dựng nhà và chỉ ra các xu hướng trong tương lai trên thị trường nhà ở Hoa Kỳ. Tốc độ tăng trưởng của thị trường nhà ở có tác động định hướng mạnh mẽ đến nền kinh tế. Nếu dữ liệu được công bố tốt hơn dự kiến, sẽ tích cực đối với đồng USD, nếu dữ liệu thấp hơn dự kiến, sẽ tiêu cực đối với đồng USD.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng này từ ngày 14 đến ngày 20 hàng tháng
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu