2024/05/28
Hôm nay
2024/05/28 Thứ ba
Số liệu kinh tế
Thời gianTầm quan trọngChỉ sốGiá trước đóGiá trước đó (trước khi chỉnh sửa)Giá dự đoánGiá công bốẢnh hưởngChi tiết
--
ĐứcChỉ số giá bán sỉ tháng 4 (Tỷ lệ hàng năm)
-3.0%
--
-3.1%
Chờ
Chờ
ĐứcChỉ số giá bán sỉ tháng 4 (tỷ lệ hàng tháng)
0.2%
--
0.3%
Chờ
Chờ
07:01
Vương quốc AnhChỉ số giá cửa hàng BRC tháng 5 (tỷ lệ hàng năm)
0.8%
--
1.00%
Chờ
Chờ
07:50
Nhật BảnChỉ số giá dịch vụ doanh nghiệp tháng 4 (giá hàng tháng)
0.8%
--
--
Chờ
Chờ
Nhật BảnChỉ số giá dịch vụ doanh nghiệp tháng 4 (tỷ lệ hàng năm)
2.3%
--
2.3%
Chờ
Chờ
09:30
ÚcDoanh số bán lẻ sau khi điều chỉnh theo quý tháng 4 (tỷ lệ hàng tháng)
-0.4%
--
0.2%
Chờ
Chờ
18:00
Vương quốc AnhChỉ số kỳ vọng doanh thu bán lẻ CBI tháng 5
-19
--
--
Chờ
Chờ
Vương quốc AnhGiá trị chênh lệch doanh số bán lẻ CBI tháng 5
-44
--
-25
Chờ
Chờ
20:30
CanadaChỉ số giá nguyên vật liệu tháng 4 (tỷ lệ hàng tháng)
4.7%
--
3.0%
Chờ
Chờ
CanadaChỉ số giá nguyên vật liệu tháng 4 (tỷ lệ hàng năm)
0.8%
--
--
Chờ
Chờ
CanadaChỉ số giá sản phẩm công nghiệp tháng 4 (tỷ lệ hàng năm)
-0.5%
--
--
Chờ
Chờ
CanadaChỉ số giá sản phẩm công nghiệp tháng 4 (tỷ lệ hàng tháng)
0.8%
--
0.7%
Chờ
Chờ
20:55
Hoa Kỳ (Mỹ)Doanh số bán lẻ thương mại của Redbook tuần trước (tỷ lệ hàng năm) (đến 0520)
5.5%
--
--
Chờ
Chờ
21:00
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số giá nhà FHFA tháng 3 (tỷ lệ hàng tháng)
1.2%
--
0.5%
Chờ
Chờ
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số Giá Nhà FHFA tháng 3 (tỷ lệ Hàng Năm)
7%
--
--
Chờ
Chờ
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số giá nhà chưa điều chỉnh theo quý ở thành phố lớn S&P/CS 20 tháng 3(tỷ lệ hàng tháng)
0.9%
--
--
Chờ
Chờ
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số giá nhà chưa điều chỉnh theo quý ở thành phố lớn S&P/CS 10 tháng 3 (tỷ lệ hàng tháng)
1%
--
--
Chờ
Chờ
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số giá nhà ở thành phố lớn S&P/CS 20 tháng 3(tỷ lệ hàng năm)
7.3%
--
7.3%
Chờ
Chờ
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số giá nhà ở thành phố lớn S&P/CS 10 tháng 3 (tỷ lệ hàng năm)
8%
--
--
Chờ
Chờ
22:00
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số lòng tin người tiêu dùng của Hội đồng tư vấn tháng 5
97.0
--
96.0
Chờ
Chờ
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số kỳ vọng người tiêu dùng của Hội đồng tư vấn tháng 5
66.4
--
--
Chờ
Chờ
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số hiện trạng người tiêu dùng của Hội đồng tư vấn tháng 5
142.9
--
--
Chờ
Chờ
22:30
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số sản xuất của Fed tại Dallas tháng 5
-14.5
--
-12.5
Chờ
Chờ
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số giá chi trả nguyên vật liệu sản xuất của Fed tại Dallas tháng 5
11.2
--
--
Chờ
Chờ
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số Sản lượng Sản xuất của Fed tại Dallas tháng 5
4.8
--
--
Chờ
Chờ
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số Việc làm Sản xuất của Fed tại Dallas tháng 5
-0.1
--
--
Chờ
Chờ
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số lô hàng sản xuất của Fed tại Dallas tháng 5
5
--
--
Chờ
Chờ
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số đơn đặt hàng mới của Fed tại Dallas tháng 5
-5.3
--
--
Chờ
Chờ
Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số giá sản xuất của Fed tại Dallas tháng 5
5.5
--
--
Chờ
Chờ
Sự kiện tài chính
Thời gianTầm quan trọngKhu vực quốc giaSự kiện
No Data
Không có dữ liệu
Động thái ngân hàng trung ương
Thời gianTầm quan trọngKhu vực quốc giaSự kiện
No Data
Không có dữ liệu
Thông báo nghỉ lễ
Tầm quan trọngKhu vực quốc giaSự kiện
No Data
Không có dữ liệu